O Stowarzyszeniu

Nazwa: Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych
Nazwa skrócona: KOKSOWNIA
Adres siedziby: ul. Parkowa 11, 98-290 Warta
Numer NIP: 8272303842
Numer KRS: 0000416575
Numer REGON: 101393843

Numer konta bankowego:

BGŻ
Stowarzyszenie KOKSOWNIA
32 2030 0045 1110 0000 0261 6880

Celami Stowarzyszenia są:
  1. Popularyzacja wiedzy z zakresu sportu, w szczególności kulturystyki, atletyki oraz wybranych dyscyplin zespołowych.
  2. Wspieranie gromadzenia, pielęgnacji i udostępniania sprzętu sportowego.
  3. Wspieranie i promowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów sportowych, sportowych rozgrywek ligowych oraz innych inicjatyw sportowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Udostępnianie zgromadzonego sprzętu sportowo-rekreacyjnego na zasadach ustalanych przez Zarząd.
  2. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  3. Współpracę z klubami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami promującymi szeroko pojętą aktywność fizyczną.
  4. Rozpowszechnianie i pomoc w organizowaniu nowych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.
  5. Wspieranie istniejących inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.

Wpis Stowarzyszenia w eKRS można zobaczyć odwiedzając stronę eKRS i wyszukując w rejestrze Stowarzyszeń nasz numer KRS: „0000416575” .
Aby się z nami skontaktować zajrzyj do działu Kontakt.