Składka członkowska

UWAGA CZŁONKOWIE!!!

Składki członkowskie należy uiszczać zgodnie z procedurą opisaną w Uchwale nr 3/2014 Zarządu.
Czyli:

  1. Wydrukować w dwóch egzemplarzach Deklarację Wpłaty Składki, wypełnić je i wręczyć Skarbnikowi.
    lub
  2. Wpłacić składkę na jedno z kont znajdujących się poniżej z dopiskiem: „Składka członkowska rok – imię i nazwisko„.

Składka wynosi 30 zł.

 

Numery kont bankowych:

BGŻ
Stowarzyszenie KOKSOWNIA
32 2030 0045 1110 0000 0261 6880

BS Warta
Stowarzyszenie KOKSOWNIA
98 92700006 0026 6897 2000 0001