Uchwały w 2013 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2013/2014:

Uchwała nr 0/2013 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2013 – w sprawie wykupienia domeny koksownia.org.pl oraz zlikwidowania reklam na portalu hostingowym

Uchwała nr 2/2013 – w sprawie określenia wzoru papieru firmowego i broszurowego Stowarzyszenia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2013

Uchwała nr 3/2013 – w sprawie zmiany konta bankowego

Uchwała nr 4/2013 – w sprawie organizacji X Jubileuszowego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej

Uchwała nr 5/2013 – w sprawie założenia profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook

Uchwała nr 6/2013 – w sprawie organizacji II Warckiego Turnieju Tenisowego (WTT Open)

Uchwała nr 7/2013 – w sprawie organizacji Otwartego Turnieju Piłki Nożnej

Uchwała nr 8/2013 – w sprawie współorganizacji Andrzejkowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Parowozowni

Uchwała nr 9/2013 – w sprawie organizacji I Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia KOKSOWNIA