Uchwały w 2014 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2014/2015:

Uchwała nr 0/2014 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2014 – w sprawie przystąpienia do Programu Technologie non-profit

Uchwała nr 2/2014 – w sprawie określenia wzoru formularza Deklaracji Członkowskiej

Uchwała nr 3/2014 – w sprawie określenia wzoru formularza Deklaracji Wpłaty Składki Członkowskiej

Uchwała nr 4/2014 – w sprawie wykreślenia osób z listy Członków Stowarzyszenia

Uchwała nr 5/2014 – w sprawie określenia wzoru formularza Deklaracji Członkowskiej dla Członków Wspierających

Uchwała nr 6/2014 – w sprawie zmiany providera domeny koksownia.org.pl oraz zlikwidowania reklam na portalu hostingowym

Uchwała nr 7/2014 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych