Uchwały w 2015 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2015/2016:

Uchwała nr 0/2015 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2015 – w sprawie wykreślenia osób z listy Członków Stowarzyszenia

Uchwała nr 2/2015 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych

Uchwała nr 3/2015 – w sprawie wykupienia domeny koksownia.org.pl oraz zlikwidowania reklam na portalu hostingowym