Uchwały w 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2016/2017:

Uchwała nr 0/2016 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2016 – w sprawie wykreślenia osób z listy Członków Stowarzyszenia

Uchwała nr 2/2016 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych

Uchwała nr 3/2016 – w sprawie zakupu namiotu ekspresowego