Uchwały w 2017 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2017:

Uchwała nr 0/2017 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wykreślenia osób z listy Członków Stowarzyszenia