Uchwały w 2017 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2017/2018:

Uchwała nr 0/2017 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wykreślenia osób z listy Członków Stowarzyszenia

Uchwała nr 2/2017 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych

Uchwała nr 3/2017 – w sprawie zakupu strojów dla Organizatorów