Uchwały w 2018 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2018/2019:

Uchwała nr 0/2018 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2018 – w sprawie dostosowania się do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych

Uchwała nr 2/2018 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych

Uchwała nr 3/2018 – w sprawie zakupu parasoli przeciwsłonecznych

Uchwała nr 4/2018 – w sprawie wykreślenia z listy Członków Stowarzyszenia