Uchwały w 2019 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2019/2020:

Uchwała nr 0/2019 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2019 – w sprawie organizacji turniejów i wydarzeń rekreacyjno-sportowych

Uchwała nr 2/2019 – w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

Uchwała nr 3/2019 – w sprawie przeznaczenia dochodów z działalności organizacji na działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 4/2019 – w sprawie zakupu Strojów Organizatorskich

Uchwała nr 5/2019 – w sprawie zakupu strojów dla zawodników turniejów plażowych

Uchwała nr 6/2019 – w sprawie zakupu gadżetów

Uchwała nr 7/2019 – w sprawie nagród na turnieje halowej piłki siatkowej

Uchwała nr 8/2019 – w sprawie plakatu wydarzeń sezonu 2019/2020

Uchwała nr 9/2019 – w sprawie udziału w VI akcji charytatywnej Tesco: „Decydujesz, pomagamy”

Uchwała nr 10/2019 – w sprawie zakupu sprzętu do pomiaru wyskoku dosiężnego

Uchwała nr 11/2019 – w sprawie zakupu sprzętu do nagłośnienia