Uchwały w 2020 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2020:

Uchwała nr 0/2020 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2020 – w sprawie odwołania Turnieju Tenisa Stołowego

Uchwała nr 2/2020 – w sprawie zakupu jednoosiowej przyczepki do 750kg