Uchwały w 2021 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2021:

Uchwała nr 0/2021 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2021 – w sprawie wykreślenia Członków ze Stowarzyszenia