Uchwały w 2022 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2022:

Uchwała nr 0/2022 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Inne uchwały zawarte w protokole z Zabrania Zarządu nr 1 w 2022 roku.

Uchwała nr 1/2022 – o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia