Uchwały w 2023 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2023:

Uchwała nr 0/2023 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 1/2023 – o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia