Uchwały w 2012 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w kadencji 2012/2013:

Uchwała nr 1/2012 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

Uchwała nr 2/2012 – w sprawie określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków Stowarzyszenia

Uchwała nr 3/2012 – w sprawie określenia zasad i procedury przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia

Uchwała nr 4/2012 – w sprawie określenia wzoru formularza Deklaracji Członkowskiej

Uchwała nr 5/2012 – w sprawie określenia wzoru formularza Deklaracji Wpłaty Składki Członkowskiej

Uchwała nr 6/2012 – w sprawie utworzenia Listy Działaczy

Uchwała nr 7/2012 – w sprawie określenia wysokości składki osób wpisanych na Listę Działaczy

Uchwała nr 8/2012 – w sprawie wyznaczenia osoby prowadzącej Listę Działaczy

Uchwała nr 9/2012 – w sprawie wykupienia domeny koksownia.org.pl oraz zlikwidowania reklam na portalu hostingowym