Dołącz do nas!!!

Aby do nas dołączyć wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację członkowską opisaną w uchwałach Zarządu: Uchwale nr 2/2014 dla Członków Zwyczajnych oraz Uchwale nr 5/2014 dla Członków Wspierających. Czyli można zrobić to na dwa sposoby:

1. Jeśli chcesz brać czynny udział w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia (czyli wybierać Zarząd i Komisję Rewizyjną, samemu kandydować do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej itp.) to należy wydrukować i wypełnić Deklarację Członkowską, a następnie zgłosić się z nią do nas.

2. Jeśli nie interesuję Cię „polityka”, a chcesz jako formalny Członek Stowarzyszenia czynnie pomagać nam w promowaniu inicjatyw sportowo-rekreacyjnych to wystarczy wydrukować i wypełnić Deklarację Członkowską dla Członków Wspierających, a następnie zgłosić się z nią do nas.

Zapraszamy Serdecznie na pokład KOKSOWNI!!!