Zarząd

W skład Zarządu na kadencję 2018/2019 wchodzą następujące osoby:

  1. Patryk Polowczyk – Prezes
  2. Karol Jurek – Wiceprezes
  3. Rafał Jachowicz – Skarbnik
  4. Mariusz Kopacki
  5. Dawid Stępniak

Kontakt z Zarządem: zarzad@koksownia.org.pl