Zarząd

W skład Zarządu na kadencję 2017/2018 wchodzą następujące osoby:

  1. Patryk Polowczyk – Prezes
  2. Mariusz Kopacki – Wiceprezes
  3. Rafał Jachowicz – Skarbnik
  4. Karol Jurek
  5. Anita Jachowicz

Kontakt z Zarządem: zarzad@koksownia.org.pl