Zebrania w 2014 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2014 roku:

Drugie Walne Zebranie Członków – 17 maja 2014

Zebranie nr 1 Zarządu – 8 czerwca 2014