Zebrania w 2015 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2015 roku:

Trzecie Walne Zebranie Członków – 25 kwietnia 2015

Zebranie nr 1 Zarządu – 2 maja 2015