Zebrania w 2016 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2016 roku:

Czwarte Walne Zebranie Członków – 3 kwietnia 2016 roku

Zebranie nr 1 Zarządu – 23 kwietnia 2016 roku