Zebrania w 2017 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2017 roku:

Piąte Walne Zebranie Członków – 6 maja 2017 roku

Zebranie nr 1 Zarządu – 6 maja 2017 roku