Zebrania w 2018 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2018 roku:

Szóste Walne Zebranie Członków – 27 maja 2018 roku