Zebrania w 2019 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2019 roku:

Siódme Walne Zebranie Członków – 13 kwietnia 2019 roku

Pierwsze Zebranie Zarządu – 3 maja 2019 roku