Zebrania w 2020 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2020 roku:

Ósme Walne Zebranie Członków – 15 sierpnia 2020 roku