Zebrania w 2021 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2021 roku:

Dziewiąte Walne Zebranie Członków – 21 sierpnia 2021 roku