Zebrania w 2022 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2022 roku:

Dziesiąte Walne Zebranie Członków – 2 maja 2022 roku

Zebranie nr 1 Zarządu – 25 maja 2022 roku