Zebrania w 2023 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2023 roku:

Jedenaste Walne Zebranie Członków – 21 stycznia 2023 roku