Uchwały w 2024 r.

Uchwały podjęte przez Zarząd w roku 2024:

Uchwała nr 0/2024 – o wyborze Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika