Wypożyczanie przyczepki jednoosiowej

Stowarzyszenie KOKSOWNIA dysponuje przyczepą jednoosiową 750kg, która służy do przewozu sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych. Zgodnie z Uchwałą nr 2 Ósmego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOKSOWNIA, każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo do nieodpłatnego wypożyczenia przyczepy do celów prywatnych.

Wypożyczenie musi przebiegać zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Przyczepy.

Każde wypożyczenie dokumentowane jest za pomocą Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.