Zebrania w 2024 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2024 roku:

Dwunaste Walne Zebranie Członków – 17 lutego 2024 roku