Zebrania w 2012 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2012 roku:

Zebranie Założycielskie – 22 stycznia 2012

Zebranie nr 1 Zarządu – 8 lipca 2012