Zebrania w 2013 r.

Tutaj znajdziesz protokoły z Zebrań Stowarzyszenia w 2013 roku:

Pierwsze Walne Zebranie Członków – 16 marca 2013